Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

Yazar: admin

Anasayfa » Yazar admin
Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi...
Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi...
Bu sigorta, şehirler arası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin...
Sigorta aracın kullanılmasından doğan maddi/hukuki sorumluluğu,  Trafik Sigortası hadleri ile varsa münferiden alınmış Kasko Sigortası veya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası...
  SİGORTANIN KAPSAMI Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği...
Akaryakıt istasyonlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren sigorta poliçesi aşağıdaki risklere karşı işyerinizi güvence altına alır. Sigorta Şirketleri otellerin her türlü...
        SİGORTANIN KAPSAMI Bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri...
        Bu poliçe, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene...
        30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın,...
        Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler...
        Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için; Genel...
Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalar ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler,...
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde; – Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü...
  Şark Sigorta ile dostlarınız koruma altında Şark Sigorta, “At Hayat Sigortası” ile bütün safkanlar (İngiliz,arap, vs.) damızlık kısrak ve...
Perakende sektörüne canlılık getirecek Fatura Güvence Sigortası ile nihai tüketiciye satış yapan mağazaların güvenle büyümesini sağlayan ürünümüz, mağazaların tahsilat ve...
  Bu sigorta ile depremin, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi...
  Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma...
  Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin...
12