Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

19.06.2019
844 görüntülenme
BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

 

 

 

 

ÜRÜN BİLGİSİ

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Söz konusu karar doğrultusunda, uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından verilen teminatlar aşağıda görüleceği üzere 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

  • Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı,
  • Paket 2: Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50 si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25 i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Bitkisel ürün sigortalarında en geç 5 işgünü içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile Tarsime yapılır.