Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

15.06.2019
995 görüntülenme
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
ÜRÜN BİLGİSİ

Bu sigorta, şehirler arası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir. Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir. Poliçe kanunen zorunlu olup primi peşin ödenmek zorundadır.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Sağlık Giderleri Teminatı
Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup, olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.
Trafik teminat limitlerini arttırabilir miyiz?
Trafik teminat limitlerini ihtiyari olarak satın alabileceğiniz Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet ürünümüzü satın alarak arttırabilirsiniz.