Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

19.06.2019
973 görüntülenme
MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
İşletmendeki makine ve cihazlarda meydana gelebilecek olası hasarlara karşı Mühendislik sigortası ile tam koruma sağlıyoruz.

 

ELEKTRONİK CİHAZ

SİGORTANIN KAPSAMI

Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Bu poliçenin kapsadığı başlıca riskler ;
- İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
- Hatalı dizayn ve malzeme
- Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
- Yangın, yıldırım, infilak
- Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
- Dahili su
- Kavrulma, kararma, is, duman
- Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;

- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları
- Deprem
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Veri kaybı
- Artan iş ve çalışma masrafları
- Valf ve tüpler

Elektronik Cihaz Sigortasında sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir.

İNŞAAT ALL RİSKS

SİGORTANIN KAPSAMI

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem , toprak kayması seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır .

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;
-Enkaz kaldırma masrafları
- İnşaat makineleri
- Şantiye tesisleri
- Üçüncü şahıs mali sorumluluk
- Bakım devresi
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
MAKİNA KIRILMASI

SİGORTANIN KAPSAMI

Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını karşılar .

Makine Kırılması Sigortası ile aşağıdaki risklere karşı teminatlar

- İşletme kazaları
- Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
- Yağlama kusuru
- Fırtına, don, buz sürüklenmesi
- Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal
- Kısa devre, diğer elektrik nedenler
- Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
- Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar
- Kazanlardaki su eksikliği
- Su çekilemesi
- Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

İsteğe bağlı alınabilecek teminatlar;

- Fiziki İnfilak
- Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık)

Makine Kırılması Sigortasında sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir.