Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

KASKO KURUMSAL

19.06.2019
1 görüntülenme
KASKO KURUMSAL
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.
ÜRÜN BİLGİSİ
 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko Poliçesinin İçerdiği Otomatik Teminatlar;

 • Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Sel ve su baskını
 • Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
 • Kıymet kazanma
 • Kemirgen ve diğer hayvanların vereceği zararlar
 • Asıl anahtar ile aracın çalınması
  Hususi
  Kamyonet
 • Anahtar çalınması
  Hususi
  Kamyonet
  Minibüs
 • İkame araç teminatı
  Hususi
  Kamyonet
  Minibüs
 • Yeni değer teminatı
  Hususi
  Kamyonet
 • Mini Onarım Hizmeti
  Hususi
  Kamyonet
  Minibüs
 • Hukuksal koruma teminatı
 • İhtiyari mali mesuliyet teminatı
 • Ferdi kaza koltuk teminatı
 • Hasarsızlık koruma teminatı

Genişletilmiş Kasko Poliçesi'ne Ek Olarak Verilen Teminatlar;

 • Yurtdışı teminatı
 • Kullanım ve gelir kaybı
 • Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması
 • Taşınan emtea teminatı
 • Aksesuar teminatı

Genişletilmiş Kasko Poliçesi'nde Hasarsızlığı Bozmayan Haller;

 • Cam kırılması,
 • Ayna hasarı,
 • Far hasarı
 • Sinyal kırılması hasarı,
 • Radyo/Teyp çalınması hasarları 1 defaya mahsus olmak üzere hasarsızlığı bozmamaktadır.
 • % 100 rüculu hasarlar,
 • Mini onarım hasarı hasarsızlığı bozmamaktadır.

Hasarsızlık Koruma Teminatı (Geniş Teminat)** ;

 • Bir yıllık sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.
 • İşbu poliçenin vadesi içinde hasarsızlık indirimini bozan türden en fazla bir hasar ve /veya ilaveten %100 rüculu veya radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından biri olmak üzere en fazla iki hasara kadar ( iki hasar dahil), meydana gelen hasarlar toplamı poliçede belirtilen sigorta bedelinin %10'unu geçmemesi halinde mevcut, %10'u aşması halinde bir kademe aşağı hasarsızlık indirimi bir sonraki yıl hasarsızlık kademesi olarak uygulanacaktır. Poliçede 1.yıl hasarsızlık indirimi bulunması ve hasarlar toplamının sigorta bedelinin %10'unu aşması halinde hasarsızlık indirimi sıfırlanacaktır. Tam ziya (pert/çalınma)hasarları bu teminat dışındadır.
 • Sigortalı şahsın sigorta süresi içinde kendi adına kayıtlı aracını satarak, eski aracının satışını müteakip 6 ay içerisinde, yerine yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Sigortalı şahsın kendi aracını satış yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Bir önceki Sigorta Şirketleri poliçesinde kusurlu hasarı olanlara yenilemede hasarsızlık koruma teminatı verilip verilmeme keyfiyeti sigorta şirketine aittir.

** Hususi ve kamyonet kullanım tarzı için % 30 ve üzeri hasarsızlık kademelerinde verilmektedir.

Hasarsızlık Koruma Teminatı (Dar Teminat) ;

 • Bir yıllık sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.
 • Sigortalı şahsın sigorta süresi içinde kendi adına kayıtlı aracını satarak, eski aracının satışını müteakip 6 ay içerisinde, yerine aynı kullanım tarzında bir taşıt alması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder.
 • Sigortalı şahsın kendi aracını satıp yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz

Mini Onarım Teminatı;

Sigorta Şirketleri Mini Onarım Hizmeti,Sigorta Şirketleri kasko poliçesinin geçerlilik süresi boyunca sigortalı araçta poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşabilecek parça değişimi olsun veya olmasın kaporta, boya, iç döşeme, ön cam ve plastik hasarlarının azamiSigorta Şirketleri yenilemesi ise1.000 TL, Sigorta Şirketleri yenilemesi değil ise 500 TL ve toplam senede iki hasar ile sınırlı olmak kaydıyla işbu poliçede belirtilen Sigorta Şirketleri, özel tamir teknikleri ile, bedelsiz olarak giderilmesi hizmetidir. Bu hizmetten faydalanan sigortalılar, poliçesini Sigorta Şirketleri yenilerse, mini onarım hasarları nedeniyle hasarsızlık indirim haklarını kaybetmezler.

MİNİ ONARIM HİZMET TANIMLARI;

 • Aracın mini ve midi onarım hizmetleri.
 • Boya bozulmadan göçük düzeltme.
 • Cam tamiri.
 • Döşeme tamiri.
 • Alüminyum jant onarım ve boyama.
 • Plastik onarım.
 • Ücretsiz hasar tespiti

TEDARİK PARÇA TÜRÜ;

Hususi, kamyonet, minibüs ve diğer kullanım tarzlarında araç modeli 0, 1, 2 yaşa kadar;

 • Hasarlı parçaların onarımının yapılamadığı durumlarda orijinal yedek parça Rekabet Kurumu'nun 2005/ 4 no'lu Tebliğine uygun olarak Sigorta Şirketleri tarafından tedarik edilir.

Diğer kullanım tarzlarında araç modeli 3 yaş ve üzeri;

 • Hasarlı parçaların onarımının yapılamadığı durumlarda orijinal veya yedek parça Rekabet Kurumu'nun 2005/ 4 no'lu Tebliğine uygun olarak Sigorta Şirketleri tarafından tedarik edilir.

Yeni Değer Teminatı;
Son model ve birinci el aracın; trafik tescil tarihinden itibaren 1 yıl içinde sigortalanması kaydıyla, ilk trafik tescil tarihinden itibaren 1 yıllık süre zarfında meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde ödenecek tazminat miktarının hesaplanmasında, aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip, aynı modeldeki sıfır km. aracın piyasada ilan edilmiş olan peşin anahtar teslim değeri esas alınacaktır. Ancak araç için ödenecek tazminatın üst sınırı poliçenin düzenlendiği tarih itibariyle yürürlükte olan TSB Kasko Araç Değer Listesindeki araç bedeline, poliçe düzenleme tarihi ile hasar tarihi arasında oluşacak TÜİK Toptan Eşya Fiyat Endeksinin uygulanması ile belirlenir ve ödenecek tazminat değeri hiçbir şekilde bu sınırı aşamaz. Aracın tam hasarlı sayılması için çalınmış olması veya onarım bedelinin araç yeni değerinin minimum %60'ına denk gelmesi gerekir. Yukarıda belirtilen şartların aksine bir durum söz konusu olması halinde kloz hükümleri geçersiz olup, genel hükümler tatbik edilecektir.
İkame Araç Teminatı;

0, 1, 2 ve 3 yaş araçlar için, Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 48 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 15 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Ancak sigortalının tamir, onarım için Sigorta Şirketleri Anlaşmalı Servislerini tercih etmemesi durumunda rent a car hizmeti yılda iki kez olmak üzere 7 güne kadar verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez (Kaporta, karoser, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi). İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kasamı dışındadır. Bu hizmetin kullanımı sigortacının onayına tabidir.

4 yaş ve üzerindeki araçlar için, poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 48 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 7 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Sigortalının tamir, onarım için Sigorta Şirketleri Anlaşmalı Özel Servislerini tercih etmesi durumunda rent a car hizmeti yılda iki kez olmaz üzere 15 güne kadar verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez (Kaporta, karoser, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi). İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kasamı dışındadır. Bu hizmetin kullanımı sigortacının onayına tabidir.