Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

19.06.2019
736 görüntülenme
SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI
30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.
ÜRÜN BİLGİSİ

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

– Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
– Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
– Her türlü doğal afet,
– Kazalar,
– Predatörler,
– Alg patlaması.

sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50 si Devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25 i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

Hasar İhbarları

Su ürünleri Sigortasında hasar ihbarı en geç 24 saat içinde Tarsim’e yapılır.