Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

FERDİ KAZA SİGORTALARI

15.06.2019
831 görüntülenme
FERDİ KAZA SİGORTALARI
Ferdi kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır.

 

ÜRÜN BİLGİSİ

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Bu nedenle çalışanlar ferdi kaza sigortası poliçesi yaptırarak başlarına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendilerini, hatta dolaylı olarak ailelerini güvence altına almış olurlar.

 

FERDİ KAZA

Sigortalı kişi, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır.

Teminatlar

 • Ölüm: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.16 yaşından küçükler için işbu teminat sadece cenaze masrafları ile ve azami 1.000 TL ile sınırlıdır.
 • Sürekli Sakatlık: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sürekli bir sakatlığa maruz kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar

Genel Şartlar Madde 6/g gereği; 5 inci maddenin e bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin g bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminata dahildir.

Genel Şartlar Madde 6/f gereği; deprem sonucu oluşan hasarlar teminata dahildir.

 • Ferdi Kaza Terör Teminatı
 • Ferdi Kaza Deprem Teminatı
KREDİ FERDİ KAZA

Sigorta Şirketleri uzun süreli azalan bakiyeli kredileriniz için yepyeni bir ferdi kaza sigortası sunuyor.

Ana Teminatlar

 • Ölüm
 • Sürekli Sakatlık

İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar

 • Ferdi Kaza Deprem
 • Ferdi Kaza Terör
GRUP FERDİ KAZA

Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık riskine karşı teminat sağlar.

Teminatlar

 • Ölüm : Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.16 yaşından küçükler için işbu teminat sadece cenaze masrafları ile ve azami 1.000 TL ile sınırlıdır.
 • Sürekli Sakatlık : Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sürekli bir sakatlığa maruz kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar

 • Ferdi Kaza Terör TeminatıGenel Şartlar Madde 6/g gereği; 5 inci maddenin e bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin g bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminata dahildir.
 • Ferdi Kaza Deprem TeminatıGenel Şartlar Madde 6/f gereği; deprem sonucu oluşan hasarlar teminata dahildir.