Size bir telefon kadar yakınız
0 352 232 32 33

SERA SİGORTASI

19.06.2019
1 görüntülenme
SERA SİGORTASI

 

 

 

 

ÜRÜN BİLGİSİ

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Primlerin Ödenmesi

Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10 u peşin alınır, kalan %90 ı da vadeli olarak (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu ; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu tahsilat ) tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Sera Sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile Tarsime yapılır.